A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az USA medical Kft.  által üzemeltetett valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője az USA medical Kft.

 A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki vásárlója a www.usamedical.hu oldalnak, vagy követője az USA medical Facebook bagy Instagram oldalának, vagy feliratkozója az USA medical Kft. Hírlevelének (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • Az USA medical Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 1. A Játék leírása

Az USA medical Kft. A Facebook oldalán és az Instagram oldalán teszi közzé a nyereményjáték részleteit. Az adott Játék leírásai ezeken az oldalakon, az általános Nyereményjáték szabályzat pedig a Facebook oldalon tekinthető meg. Ha a Játékhoz regisztráció, jelentkezés, feliratkozás szükséges, akkor azt az adott oldalon a cég kommunikálja, és link vagy feliratkozó form segítségével a résztvevőt oda navigálja, ahol ezek elvégezhetőek. A megfejtések elküldésének módját, az adott játékra vonatkozó leírás egyértelműen meghatározza.

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

– valamennyi, az adott Játékkal kapcsolatban leírt feltétel teljesítésével, például a feltett kérdésre történő válaszadással, vagy anyag beküldésével, a Facebook-on történő szabályos aktivitással

– valamit az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez, a játék kiírásától függően szükséges lehet a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása a nyeremények kézbesítése érdekében.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről, vagy Facebook fiókból érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről, egy Facebook fiókkal legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről, vagy Facebook fiókról játszhat vagy szavazhat egy játékban!

A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a kiírásban szereplő összes pályázati feltételt teljesíti, illetve valamennyi szükséges adatát megadta.

 1. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák, ami általában 1 csomagajánlat a megnevezett termékekből kivéve, ha leírás másként nem rendelkezik.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

Az USA medical Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 1. Sorsolás

Kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyes választ beküldő Játékosok között, más esetben a pályázati anyagot beküldő Játékosok között, vagy a feliratkozók között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, az USA medical Kft. munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt.

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen, és/vagy a Facebook üzenetben értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon, illetve a Facebook-on közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen az info@usamedical.hu e-mail címen, neve, e-mail címe megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

 1. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyak esetén, az USA medical Kft. kézbesíti, vagy kézbesítteti azt a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. Az USA medical Kft. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.

(Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot.)

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag az USA medical Kft.-nél tehető meg.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és az USA medical Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adatkezelés

Az USA medical Kft. A nyereményjátékba való részvételhez megadott személyes adatokat kizárólag a csomag kézbesítése, és a nyeremény sorsolása idejére használja.

Az USA medical Kft. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 1. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (hiányzó feltételek.), értesítési, vagy szállítási késedelemért Az USA medical Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Az USA medical Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

 1. Facebook játékok esetén

A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

A játék mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályainak, amely ahttps://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines oldalon megtalálható.

 1. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét Az USA medical Kft. weboldalán, Facebook oldalán a sorsolás után nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

What Our Clients Say
459 vélemény